Vad är en kyrka?

Det är inte en byggnad och det är inte en organisation. Det är människor.

Folk som kommer tillsammans till upptäcker gamla sanningen för moderna liv. Folk som äter tillsammans, lära tillsammans, be tillsammans och hjälper varandra när livet går upp och ner. Grace Church är folk precis som lika du, som följer efter Jesus tillsammans.

Ibland Grace Church möter i publik lokaler men mest av tiden du ska hitta den folk av Grace Church i hemma, cafe och kontor genom hela Stockholm eftersom att är var liv är.