En av de bästa sakerna med att vara en del av en kyrklig familj är att du inte behöver göra livet ensam. Om du har en böneförfrågan eller ett svar på bön som du vill dela med oss, dela den bara med oss nedan, så ber vi för dig den här veckan.

<!– wp:wpforms/form-selector {”formId”:”589″} /–>