Evangeliet är goda nyheter, men det börjar med att konfrontera oss med två obekväma realiteter. Att vi bär fläckarna av synder som vi har gjort och smärtan av synd som vi har gjort. Båda typerna av synd förde död till oss. Död i våra själar, i våra relationer och till och med till vår planet. Evangeliet säger att genom tro på Jesus Kristus och hans död för oss på korset hanterar Gud både synd & död. Vilket för oss till dopet.

”Omvänd er och döpas, var och en av er, i Jesu Kristi namn för förlåtelsen av era synder.”

AKTER 2:38


Kristna döpas som ett tecken på att vi vänder oss bort från de synder som färgade oss och visar vår tillit till att Jesus gör oss rena. Om du är jesu efterföljare men inte har blivit döpt är detta nästa steg för dig.

Vill du bli döpt? Hör av dig