Vi anser att barn är en lika viktig och uppskattad del av kyrkan som de vuxna, och att alla generationer kan lära av varandra i hur vi lever ut vår tro.

På söndagar uppmuntrar vi familjer att samarbeta för att lära sig om Jesus. Genom aktiviteter, böner och sånger försöker vi lära oss med våra barn och hjälpa oss att se Jesu underverk genom deras ögon.

För dig som inte kan träffas personligen skickar vi ut aktiviteterna så att familjer kan vara med hemma. Det finns också lämpliga program för de mycket små barnen att titta på och göra.

Om du har några frågor om hur vi arbetar med barn i Grace Church, känn dig fri att kontakta