Bön. En enkel handling som vi kan ha svårt att binda oss till. Vi vet inte alltid vad vi ska säga. Vi kan kämpa för att få tiden eller skapa bönens rytmer i vårt liv. I Grace Church känner vi till alla dessa kamper, men vi är fast beslutna att lära oss att be. Tillsammans.

Så vi ber på söndagar, vi ber i små grupper, vi ber med och för varandra. Vi tror att bön är det sätt på vilket Gud för fram sin agenda i världen.

Om du har en böneförfrågan, skicka oss ett e-postmeddelande hej@gracechurch.se

Tre gånger om året deltar vi också i Enough, ett globalt böneinitiativ.

Det finns ett brådskande behov av att vi sätter en påle i marken och säger, det är allt! Vi har fått nog av fattigdomen, dysfunktionen och smärtan i vår trasiga värld.

 

Men vi måste också inse och förstå att Gud är TILLRÄCKLIGT, att han är tillräcklig och att vi inte behöver gå längre än honom för att bringa ordning och återställande till vår trasiga värld.