Kanisa la Neema (Nådens kyrka) är vår swahilispråkiga församling och Urusengero ry’ Ubuntu (Nådens kyrka) för Kinyabwisha-talare. Dessa är nyligen etablerade initiativ, med dyrkan, predikan och små grupper alla på swahili eller Kinyabwisha.

På söndagar är våra möten på dessa språk kl 11-12, 12.30-13.30 & 14.00-15.00.

För mer information om dessa grupper kontakta: hej@gracechurch.se

Här är några senaste lärdomar på swahili och du kan hitta mer på vår YouTube-kanal.

https://youtu.be/y0Mlo4idfKU

https://youtu.be/1ENRG25bo1o

https://youtu.be/y4KoqdTfn20

https://youtu.be/BESE5725bWE