Vi är ett internationellt samhälle så när du besöker oss kommer du sannolikt att träffa människor från hela världen. Våra sammankomster består vanligtvis av fyra huvudelement och även om varje vecka är unik är dessa fyra ingredienser vanligtvis närvarande.

Sjungen dyrkan

Varje kultur har en tradition av sång – vi sjunger för att uttrycka glädje, hängivenhet, tillbedjan, sorg och hopp. Leds i en modern stil detta avsnitt varar ca 30 minuter.

Nattvard

En av de mest minnesvärda instruktionerna som Jesus gav sina lärjungar var att minnas honom genom att äta bröd och dricka vin. Denna enkla måltid som vi kallar nattvardsgång symboliserar hjärtat av den kristna tron – att Jesus på korset gav sin kropp och sitt liv så att vi kunde försonas med Gud i himlen.

Undervisning

Vi vänder oss till de kristna skrifterna för visdom, sanning och undervisning. Vi tror att de med rätta kan forma oss till Kristi avsmaka och hjälpa oss att leva vårt dagliga liv på ett hoppfullt och kärleksfullt sätt. Varje vecka lyssnar vi på ett samtal (också cirka 30 minuter) som försöker förklara och tillämpa skrifterna troget på vår tid och kultur.

Gemenskap

Gemenskap är vänskap +. Det är vänskap med ett syfte.

Hitta oss här på söndagar kl. 10:00