Föreställ er en kyrka där människor djupt älskar och bryr sig om varandra i ord och gärning. De är öppna för sina vänner och öppna för behövande. De är generösa med sina talanger och engagerade i det gemensamma bästa.

I denna kyrka bekännas synder inte dold; fördelningsbördan inte förskjuts. Ärlighet och kärlek markerar deras relationer, som ofta delas tillsammans med maten.

När de samlas finns det entusiasm i deras sång, passion i deras böner och makt i deras förkunnelse. Deras hängivenhet till Jesus är uppenbar i deras önskan att lära sig och växa. Det märks i deras önskan att bjuda in andra till bordet. Vi förväntas inte vara perfekta eller alltid få det rätt men vi tror att Gud gör extraordinära saker genom vanliga människor som oss.

Föreställ er nu grupper av Jesu efterföljare över hela vår stad. Människor som är engagerade i sitt område genom att älska folket och hjälpa dem att följa Jesus också. Det börjar med ett hem eller café i varje stationstopp (153 av dem) som förbinder människor med Guds folk, Guds budskap och Guds nåd.

Vi är engagerade inte bara i centrum utan till staden – vart det än tar oss. Vi vill att det ska finnas ljus över hela Stockholms stad. Jesus är världens ljus. Vi har kallats att lysa starkt.