Grace Church åtnjuter autonomi – det betyder att vi är ansvariga för vår ekonomi, praxis och vision. Det betyder inte att Grace Church är oberoende eller isolerad. I själva verket tvärtom. Vi är en del av en större familj av kyrkor (Relational Mission), som i sig är en del av en ännu större familj av kyrkor (Newfrontiers), som är en del av Kristi globala kyrka.

Vi älskar Relationsmissionens vision att vara globalt givande och korsa alla gränser för att nå nationerna, göra lärjungar och plantera lokalt ledda kyrkor. Vi delar deras värderingar och är tacksamma för deras vänskap. Som ett resultat välkomnar vi deras engagemang hos oss och investeras i denna större vision.

Newfrontiers är en grupp apostoliska ledare som samarbetar på globalt uppdrag, tillsammans med gemensamma värderingar och övertygelser, delat uppdrag och genuina relationer. Vi är tacksamma för det arv och arv vi har genom Newfrontiers och genom dem våra kopplingar till Jesu kyrka över hela världen.

Lokalt i Stockholm samarbetar vi med nätverket New Wine Sweden och har vänskap med andra lokala kyrkor.