Betlehemskyrkan

Grace Church, October 6, 2022

Event Series English Service

English Service

Betlehemskyrkan Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82, Stockholm, Stockholm, Sweden

Come join our weekly English service in Betlehemskrykan, Luntmarkargatan 82, 113 51. Our services are relaxed but focused. We praise Jesus in song, listen to teaching from the Bible, and pray together. We have planned activities for children between 1 and 10 years. Read more about it on our page about children. Please contact us...

Event Series Swedish Fika

Swedish Service

Betlehemskyrkan Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82, Stockholm, Stockholm, Sweden

Kom till oss på vår svenska gudstjänst varje vecka i Betlehemskrykan, Luntmarkargatan 82, 113 51. Varannan söndag kommer vi ha en formell gudstjänst och varannan söndag kommer att vara informell – med fika och gemenskap. Våra gudstjänster är avslappnade men fokuserade. Vi lovsjunger Jesus i sång, lyssnar till undervisning från Bibeln, och ber ihop. Vi...

Event Series English Service

English Service

Betlehemskyrkan Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82, Stockholm, Stockholm, Sweden

Come join our weekly English service in Betlehemskrykan, Luntmarkargatan 82, 113 51. Our services are relaxed but focused. We praise Jesus in song, listen to teaching from the Bible, and pray together. We have planned activities for children between 1 and 10 years. Read more about it on our page about children. Please contact us...

Event Series Swedish Fika

Swedish Service

Betlehemskyrkan Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82, Stockholm, Stockholm, Sweden

Kom till oss på vår svenska gudstjänst varje vecka i Betlehemskrykan, Luntmarkargatan 82, 113 51. Varannan söndag kommer vi ha en formell gudstjänst och varannan söndag kommer att vara informell – med fika och gemenskap. Våra gudstjänster är avslappnade men fokuserade. Vi lovsjunger Jesus i sång, lyssnar till undervisning från Bibeln, och ber ihop. Vi...

Event Series English Service

English Service

Betlehemskyrkan Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82, Stockholm, Stockholm, Sweden

Come join our weekly English service in Betlehemskrykan, Luntmarkargatan 82, 113 51. Our services are relaxed but focused. We praise Jesus in song, listen to teaching from the Bible, and pray together. We have planned activities for children between 1 and 10 years. Read more about it on our page about children. Please contact us...

Event Series Swedish Fika

Swedish Service

Betlehemskyrkan Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82, Stockholm, Stockholm, Sweden

Kom till oss på vår svenska gudstjänst varje vecka i Betlehemskrykan, Luntmarkargatan 82, 113 51. Varannan söndag kommer vi ha en formell gudstjänst och varannan söndag kommer att vara informell – med fika och gemenskap. Våra gudstjänster är avslappnade men fokuserade. Vi lovsjunger Jesus i sång, lyssnar till undervisning från Bibeln, och ber ihop. Vi...

Event Series English Service

English Service

Betlehemskyrkan Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82, Stockholm, Stockholm, Sweden

Come join our weekly English service in Betlehemskrykan, Luntmarkargatan 82, 113 51. Our services are relaxed but focused. We praise Jesus in song, listen to teaching from the Bible, and pray together. We have planned activities for children between 1 and 10 years. Read more about it on our page about children. Please contact us...

Event Series Swedish Fika

Swedish Service

Betlehemskyrkan Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82, Stockholm, Stockholm, Sweden

Kom till oss på vår svenska gudstjänst varje vecka i Betlehemskrykan, Luntmarkargatan 82, 113 51. Varannan söndag kommer vi ha en formell gudstjänst och varannan söndag kommer att vara informell – med fika och gemenskap. Våra gudstjänster är avslappnade men fokuserade. Vi lovsjunger Jesus i sång, lyssnar till undervisning från Bibeln, och ber ihop. Vi...

Introduction to Grace Church

Betlehemskyrkan Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82, Stockholm, Stockholm, Sweden

Are you new? Would you like to know more about Grace Church? Come ask your questions & join in on the conversations! We would like to get to know you and to answer any questions you have about Grace Church!

Event Series English Service

English Service

Betlehemskyrkan Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82, Stockholm, Stockholm, Sweden

Come join our weekly English service in Betlehemskrykan, Luntmarkargatan 82, 113 51. Our services are relaxed but focused. We praise Jesus in song, listen to teaching from the Bible, and pray together. We have planned activities for children between 1 and 10 years. Read more about it on our page about children. Please contact us...

Event Series Swedish Fika

Swedish Service

Betlehemskyrkan Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82, Stockholm, Stockholm, Sweden

Kom till oss på vår svenska gudstjänst varje vecka i Betlehemskrykan, Luntmarkargatan 82, 113 51. Varannan söndag kommer vi ha en formell gudstjänst och varannan söndag kommer att vara informell – med fika och gemenskap. Våra gudstjänster är avslappnade men fokuserade. Vi lovsjunger Jesus i sång, lyssnar till undervisning från Bibeln, och ber ihop. Vi...

Event Series English Service

English Service

Betlehemskyrkan Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82, Stockholm, Stockholm, Sweden

Come join our weekly English service in Betlehemskrykan, Luntmarkargatan 82, 113 51. Our services are relaxed but focused. We praise Jesus in song, listen to teaching from the Bible, and pray together. We have planned activities for children between 1 and 10 years. Read more about it on our page about children. Please contact us...